Roberto de Nobili, 1577-1656, italiensk jesuitisk missionær, som fra 1605 virkede i Indien. For at vinde brahmanerne for kristendommen tillagde Nobili sig et livsmønster som indisk bodgører og undgik samkvem med de lavere kaster. Nobilis missionsstrategi vakte anstød blandt andre kristne missionærer i Indien, men blev godkendt af paven. Nobili var en fremragende filolog, og han skrev over 20 bøger, bl.a. katekismer og salmer, på de indiske hovedsprog.