Robert Themptander, 1844-1897, svensk politiker. Han fik som statsminister 1884-88 gennemført en løsning af forsvars- og skattespørgsmålene, der længe havde været på dagsordenen. Men samtidig kom spørgsmålet om toldbeskyttelse til debat, og Themptanders regering, der var tilhænger af frihandel, måtte gå af, da protektionisterne i 1887 fik flertal i Riksdagens andetkammer.