Robert M. Solow

Faktaboks

Robert M. Solow
Født
23. august 1924

Artikelstart

Robert M. Solow, Robert Merton Solow, f. 23.8.1924, amerikansk økonom, fra 1958 professor ved MIT. Robert M. Solow modtog i 1987 nobelprisen i økonomi for sine bidrag til vækstteori.

I to artikler fra 1956 og 1957 formulerede og afprøvede han en teori til forklaring af træk ved de industrialiserede landes udvikling gennem de sidste 100-150 år: Når der ses bort fra kortvarige konjunkturudsving, er de procentvise årlige vækstrater for produktion (BNP), produktionsudstyr (kapital) og produktion pr. arbejdstime nogenlunde konstante; realrenten udviser også nogenlunde konstans, mens reallønnen tenderer mod at vokse i takt med produktionen pr. arbejdstime. Modsat Roy Forbes Harrod og Evsey D. Domar indbygger Solow i sin matematisk formulerede teori en vis fleksibilitet i vækstprocessen som følge af, at de anvendte produktionsteknikker kan skifte alt efter udbuds- og efterspørgselsforholdene for kapital og arbejdskraft. En vigtig teoretisk konsekvens af dette er, at hvis opsparingstilbøjeligheden i et land skifter til et højere niveau, kan den økonomiske vækst midlertidigt stige, men i det lange løb vil den årlige vækstrate være upåvirket.

Robert M. Solow har også leveret centrale bidrag vedrørende udtømmelige resurser, indkomstfordeling mellem generationer, forhandling mellem interessegrupper på arbejdsmarkedet samt konjunkturteori.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig