Robert Hart, 20.2.1835-20.9.1911, britisk embedsmand. Hart var ansat ved konsulatet i Kina 1854-59. Han blev toldinspektør i Canton i 1859 og var 1863-1908 leder af Kinas udenlandsk kontrollerede søtoldvæsen. Hart fik stor indflydelse i Kina og fungerede som rådgiver for Qingdynastiet i både inden- og udenrigspolitiske spørgsmål. Han var med til at opbygge Kinas moderne postvæsen.