Robert Fitzroy, 1805-1865, britisk søofficer og meteorolog. Fitzroy fik i 1828 kommandoen over briggen Beagle og ledede 1831-36 den jordomsejling, hvori Charles Darwin deltog som naturhistoriker. I 1843 udnævntes han til guvernør over New Zealand, men blev kaldt hjem, da han havde taget parti for maorierne i nogle sager angående jordrettigheder. Fitzroy udviklede i England et telegrafisk stormvarslingssystem og var pioner i brugen af synoptiske kort, der samlede oplysninger fra mange vejrstationer; han fik The Times til som den første avis at bringe vejrudsigter og -kort. Den dybt religiøse og stejle Fitzroy kunne ikke tilgive sig selv, at han havde ledet den rejse, som gav Darwin muligheden for at udvikle sin ugudelige evolutionsteori. To år efter sin udnævnelse til viceadmiral tog han under en dyb depression sit eget liv.