Robert Fisk, f. 1946, britisk journalist og forfatter. Fisk er en af sin generations mest ansete, men også kontroversielle, udenrigskorrespondenter. Han begyndte sin journalistiske løbebane med dækningen af urolighederne i Nordirland i begyndelsen af 1970'erne og dernæst af konsekvenserne af Nellikerevolutionen i Portugal. Fra 1976 har han haft base i Beirut, hvorfra han, først for The Times og siden 1989 for The Independent, har dækket Mellemøsten, både den iranske revolution, krigen mellem Iran og Irak, Golfkrigen i 1991 og siden 2003 Irakkrigen, samt løbende den israelsk-palæstinensiske konflikt og kriserne på Balkan og i Nordafrika. Fisks ofte kritiske holdning til Vestens reaktioner på forhold i Mellemøsten har givet ham et kontaktnet i kredse, der for andre har været lukkede; således har han bl.a. interviewet Osama bin Laden tre gange op gennem 1990’erne. Med afsæt i sit journalistiske arbejde har han skrevet flere bøger, deriblandt The Great War for Civilisation - The Conquest of the Middle East (2005).