Robert F. Wagner, Robert Ferdinand Wagner, 1877-1953, amerikansk politiker. Wagner var demokratisk senator 1927-49 og en af hovedarkitekterne bag New Deal-programmet, hvor han i 1935 fik gennemført den banebrydende Social Security Act, der grundlagde et amerikansk socialt sikkerhedssystem, samt Wagner Act (se National Labor Relations Board), der sikrede arbejdernes organisations-, forhandlings- og strejkeret.