Robert Dudley Leicester, ca. 1532-1588, jarl af Leicester, engelsk statsmand. Leicester var Elizabeth 1.s yndling og fra 1558 en ledende figur i engelsk politik. Dronningen gjorde ham til jarl og betroede ham trods hans militære uduelighed ledelsen af forsvaret mod den spanske invasion i 1588. Leicester døde pludselig i september samme år; det er ikke opklaret, om døden havde naturlige årsager.