Robert C. Richardson, Robert Coleman Richardson, 26.6.1937-19.2.2013, amerikansk fysiker, professor i lavtemperaturfysik ved Cornell University fra 1966. Sammen med D.M. Lee og D.D. Osheroff opdagede Richardson i 1972 superfluiditeten af kvantevæsken 3He, et fænomen, der er beslægtet med metallernes superledning. For opdagelsen modtog Richardson sammen med Lee og Osheroff nobelprisen i fysik i 1996.