Robert 2. den Fromme, Robert le Pieux, ca. 970-1031, fransk konge fra 996, søn af Hugo Capet og fra 987 hans medkonge. Robert fik en lærd opdragelse under Gerbert, den senere pave Sylvester 2. Som konge var han ivrigt optaget af religiøse spørgsmål, deltog personligt i kirkemøderne og støttede reformbevægelsen fra Cluny, men var tillige en nidkær forfølger af jøder og kættere. Ved ægteskabet med sin kusine Bertha pådrog han sig en pavelig bandlysning og måtte lade sig skille. Roberts kongemagt var svag, men i 1015 kunne han efter svære kampe lægge hertugdømmet Burgund til sine besiddelser.