Roald Hoffmann, f. 18.7.1937, polskfødt amerikansk kemiker, som i 1981 sammen med Kenichi Fukui modtog nobelprisen i kemi for sine bidrag til den teoretiske kemi. Ved at kombinere kvantemekanikkens ligninger og gruppeteoriens symmetribetragtninger er det lykkedes for Roald Hoffmann at give helt nye beskrivelser af energiforholdene ved kemiske reaktioner. Hans virksomhed er blevet karakteriseret som "anvendt teoretisk kemi"; ud fra eksperimentelle data og komplicerede computerberegninger når han frem til anskuelige og enkle billeder af stoffers indre struktur samt forklaring på, hvilke reaktioner der er mulige.