Ringvassøy, ø nord for Tromsø i Nordnorge; 656 km2. Øen er stærkt indskåret og har især mod syd store terrænforskelle med højder op til 1051 m. Den er tyndtbefolket, og bosætningen findes udelukkende langs kysten. En vejtunnel under Kvalsundet forbinder øen med fastlandet.