Ringkøbing Amtskommune var en administrativ enhed, hvis område strakte sig fra Vesterhavskysten til Den Jyske Højderyg; Den blev nedlagt i 2007 som led i strukturreformen.