Ringkøbing-Fyn Højderyggen, geologisk struktur med højtliggende grundfjeld. Den strækker sig fra Møn over Fyn og Ringkøbing Fjord til Central Graven i Nordsøen og er opdelt i en række blokke adskilt af nord-syd-orienterede gravsænkninger, fx Horn Graven. Højderyggen har fra begyndelsen af Perm (ca. 280 mio. år før nu) adskilt de to indsynkningsområder i Nordsøbassinet: Det Nordtyske Bassin i syd og Det Danske Bassin i nord. Grundfjeldet findes i ca. 900 m dybde på toppen af højderyggen (på Fyn) og til sammenligning i mere end 10 km dybde i midten af Det Danske Bassin.