Ringerike, norsk landskab nær Oslo omkring søen Tyrifjorden og nord for denne; hovedby Hønefoss. Terræn og geologi er meget varieret, og egnen veksler fra vidtstrakte skove og vådområder til frodige kornmarker. De nuværende landbrugsområder blev befolket tidligt og har mange fortidsminder.