Ringebakker, kystnært fredet grundfjeldsområde gennemskåret af sprækkedale mellem Vang og Teglkås på Bornholm. Bag de stejle kystklipper lodret ned i havet findes et krat- og skovbevokset udmarksområde og sprækkedalen Ringedal med den lille Vang Vandmølle. Et gammelt, vandfyldt stenbrud fra slutningen af 1800-t. er sammen med to nyere brud til udvinding af Vanggranit med til stærkt at præge området. I alt 113 ha er fredet.