Riksakten af 1815, aktstykke, der fastsatte de nærmere forfatningsmæssige bestemmelser vedrørende unionen af 1814 mellem Norge og Sverige. Se Norge (historie).