Rigsting, det førstekammer, der ifølge grundlovsforslaget af 1939 skulle afløse Landstinget. Forslaget til ny grundlov opnåede imidlertid ikke tilstrækkelig tilslutning ved den krævede folkeafstemning.