Rigsrådet var et parlament for det danske monarkis fælles anliggender, som blev oprettet med Helstatsforfatningen fra 1855. Efter ophævelsen af Helstatsforfatningen for Holstens og Lauenborgs vedkommende i 1858 varetog Rigsrådet kun de fælles anliggender for Danmark og Slesvig. Med Novemberforfatningen fra 1863 blev Rigsrådet omdannet, så det fra at have et kammer, nu havde to kamre. Efter Slesvigs afståelse i 1864 gjaldt Rigsrådet kun for Danmark. Parlamentet nedlagdes med 1866-grundloven.