Rigshofretten, Reichshofgericht, tysk domstol, oprettet i 1235, der varetog de funktioner, som tidligere var blevet udøvet af en kongelig domstol. Til Rigshofretten var knyttet en hofskriver og en hofdommer, der ledede forhandlingerne og forkyndte den dom, som en kreds af mindst syv bisiddere fandt skulle afsiges. Rigshofretten virkede bl.a. som appeldomstol i forhold til andre tyske domstole, men tabte sin betydning, efterhånden som kongemagten blev svækket i forhold til de tyske territorialfyrster og rigsstæder; den blev endeligt ophævet i 1451.