Rigsdagen, Reichstag, fra 1400-t. til 1806 de tyske rigsstænders forsamling. Som navn på den folkelige repræsentation genopstod Rigsdagen i Det Nordtyske Forbunds forfatning 1867, hvorfra den i 1871 blev optaget i Det Tyske Rige.