Riffelbevægelsen, militant strømning i partiet Venstre, som midt i 1880'erne agiterede for en folkelig bevæbning til forsvar mod og evt. opgør med Estrups højreregime. Riffelbevægelsen fik stor offentlig opmærksomhed, men opnåede nærmest kun, at regeringen skærpede sine forholdsregler, bl.a. ved at forbyde bevægelsen og oprette Gendarmerikorpset i 1885.