Richard af Cornwall, 6.1.1209-2.4.1272, tysk konge fra 1257. Richard var næstældste søn af den engelske kong Johan uden Land. I 1225 fik han grevskabet Cornwall, som han beholdt til sin død. Richard var yderst loyal mod sin ældre bror, Henrik 3., som han støttede såvel indenrigs- som udenrigspolitisk. Selvom han ledede flere forhandlinger på broderens vegne, slækkede han aldrig på egne ambitioner. Efter Vilhelm af Hollands død i 1256 kom Richard på tale som ny tysk konge, da han havde familiemæssige forbindelser til både Otto 4. og Frederik 2.; desuden var han kendt som en dygtig diplomat og tillige overordentlig velhavende. En række gejstlige og verdslige stormænd valgte derfor i 1257 Richard til konge. En modkonge, Alfonso 10. af Castilien, blev valgt samme år, men havde tilsyneladende ingen intentioner om at engagere sig i rigets problemer, mens Richard besøgte sit kongedømme fire gange frem til sin død.