Richard Sennett, f. 1943, amerikansk sociolog, professor ved London School of Economics og Massachusetts Institute of Technology. I sin forskning har han især været optaget af, hvorledes individer placeres i det moderne samfunds ordning af rum og tid. I flere bøger, bl.a. The Conscience of the Eye (1990, da. Øjets vidnesbyrd, 1996), analyserer han storbyen ud fra udviklingen af dens livsformer. I storbyen indlærer man den reservation, som er nødvendig for at udvikle en individuel personlighed. I sit hovedværk, The Fall of Public Man (1977), beskriver han denne personligheds opståen på baggrund af den distance, der blev skabt i institutioner som caféer og teatre i 1700-t.s storbyer. Civiliseret samvær defineres her som "den aktivitet, der beskytter folk mod hinanden samtidig med, at den tillader dem at nyde hinandens selskab". Imidlertid har massemedierne medført, at beskyttelse af personligheden bryder sammen i et "intimitetens tyranni". I The Corrosion of Character. The Personal Consequenses of Work in the New Capitalism (1998, da. Det fleksible menneske, 1999) vises det, at en "korrosion af personligheden" også gælder på arbejdsmarkedet pga. dets krav om fleksibilitet.