Richard Reitzenstein var en tysk klassisk filolog og religionshistoriker. Han tilhørte den religionshistoriske skole, der antog, at kristendommen modtog en afgørende påvirkning fra de orientalske mysteriereligioner. Dette synspunkt søgte han at demonstrere i sit kendteste værk, Die hellenistischen Mysterienreligionen (1910; 3. udg. 1927). Han skrev endvidere vigtige værker om gnosticismen og anden antik synkretisme.