Richard Owen, 1804-1892, britisk anatom og palæontolog. Han var uddannet læge, blev medlem af Royal Society 1834, professor ved Royal College of Surgeons 1836 og fra 1837 ligeledes ved Royal College og var 1856-84 leder af de naturhistoriske afdelinger ved British Museum. Owen opnåede en stærk position som sammenlignende anatom, der på overbevisende måde behandlede så fjerntstående dyr som nautil og gorilla. Han definerede begreberne arketype (fælles grundplan for en dyregruppe) og homologe organer. Selvom det er nærliggende at tolke disse begreber evolutionært som hhv. stamformen til en gruppe og indicier på en fælles nedstamning herfra, så var dette ikke Owens budskab. Som elev af Cuvier var han overbevist om arternes uforanderlighed, så for ham var arketypen et idealiseret grundmønster for en given gruppe. Med baggrund i denne romantiske naturopfattelse blev Owen en stærk modstander af den materialistiske darwinisme.