Richard Hofstadter, 1916-1970, amerikansk historiker. Med The American Political Tradition (1948) indledte Hofstadter opgøret med den såkaldte liberale tradition i amerikansk historieskrivning. The Age of Reform (1955), der var en kritisk analyse af USAs "progressive periode" i første del af 1900-t., gjorde ham til sin tids mest indflydelsesrige amerikanske historiker. Hofstadter var inspireret af socialpsykologiske og sociologiske forklaringsmodeller, og hans inddragelse af de ikke-rationelle elementer i menneskelig adfærd var noget nyt og skoledannende. Af andre værker kan nævnes Anti-Intellectualism in American Life (1963) og The Paranoid Style in American Politics (1965).