Richard Hertwig, 1850-1937, tysk zoolog. Han var professor i Königsberg fra 1881, i Bonn fra 1883 og 1885-1925 i München. Han var den første, der viste, at man kunstigt kunne stimulere igangsætning af udviklingen hos søpindsvineæg (kunstig partenogenese), og han bidrog væsentligt til forståelsen af konjugationen hos ciliater. Han videreudviklede læremesteren Haeckels teori om cølomdannelsen og fremsatte sammen med broderen Oskar Hertwig den såkaldte kimbladsteori, efter hvilken samtlige organer hos de mere kompliceret byggede dyr dannes ud fra kun tre basale kimlag, endoderm, mesoderm og ektoderm, som uddifferentieres tidligt i fosterudviklingen.