Richard Courant var en tysk-amerikansk matematiker. Courant studerede hos David Hilbert i Göttingen, og efter at han selv var blevet professor samme sted i 1921, samarbejdede de bl.a. om klassikeren "Methoden der mathematischen Physik". Efter nazisternes magtovertagelse rejste Courant til USA, hvor han grundlagde det institut ved New York University, der nu bærer hans navn. Courant var en effektiv organisator og ydede væsentlige bidrag til matematisk analyse, især differentialligningsteori, variationsregning og funktionsteori.