Richard Cobden, 1804-1865, britisk politiker. Cobdens navn er især knyttet til to store sager: kampen for ophævelse af kornlovene og den britisk-franske frihandelstraktat. Efter omfattende selvstudier og en succesrig forretningskarriere tilsluttede Cobden sig den i 1838 oprettede Anti-Corn-Law League og blev dens vigtigste organisator og agitator. I 1841 blev han valgt til Parlamentet og fortsatte der kampen mod kornlovene indtil deres ophævelse i 1846. Han argumenterede i tale og skrift for frihandel og økonomisk liberalisme (den såkaldte Manchesterliberalisme), der for ham hang snævert sammen med fred og antimilitarisme, ligesom han sammen med Michel Chevalier var arkitekten bag frihandelstraktaten mellem Storbritannien og Frankrig i 1860. Som teoretiker var Cobden ikke original, men han fik som agitator og praktisk politiker stor gennemslagskraft på tværs af traditionelle partiskel.