Richard A. Posner, Richard Allen Posner, f. 11.1.1939, amerikansk føderal appelretsdommer og forfatter til en række juridiske værker, der har vundet stor udbredelse også uden for USA. Han spiller en ledende rolle i den retning inden for amerikansk retsteori, der betoner rettens sammenhæng med økonomiske overvejelser (law and economics), bl.a. med værkerne Economic Analyses of Law (1973) og The Economics of Justice (1981).