Riccoldo da Monte di Croce, d. 1320, italiensk dominikaner og missionær. Efter en pilgrimsrejse i 1288 til Det Hellige Land boede Riccoldo i en årrække i Baghdad, hvor han studerede islam. Tilbage i Italien skrev han den vidt udbredte Mod muslimernes religion, som blev hovedkilden til islam for senmiddelalderen og fik stor betydning for Vesteuropas islamopfattelse.