Ribeformationen, udbredte, tykke sandlag, fortrinsvis i det sydlige og vestlige Jylland. Ribeformationen er aflejret i forbindelse med en markant deltaudbygning i begyndelsen af Miocæn for ca. 20 mio. år siden. Ribeformationen er et vigtigt vandreservoir, da den ligger på stor dybde og indeholder tykke, lateralt sammenhængende sandlag, der stedvis er beskyttet af tykke lerlag. Den forventes at bidrage med en væsentlig del af den fremtidige vandforsyning. Formationen har sit navn efter Ribe by, hvor den første gang blev påvist i en boring.