Ribe Oldemoder, Ribe domkapitels brevbog bestående af 29 pergamentblade. Mellem 1290 og ca. 1322 skrev en kannik heri privilegier, skøder, indtægtsfortegnelser og kirkelige vedtægter for Ribe bispestol og domkapitel. Ca. 1380-1410 tilføjedes en fortegnelse over stiftets kirker, der går tilbage til en ældre liste fra 1325, samt i 1438 et register over kapitlets ejendomme. Sidste indførsel er fra 1518. Betydningen af navnet Ribe Oldemoder kendes ikke, men peger vel hen på bogens ælde.