Ribe Amtskommune, forvaltningsenhed, hvis område strakte sig fra Vesterhavet og Vadehavet i vest til Vejen i øst. Vadehavsøerne Langli, Fanø og Mandø hørte også under amtet, der blev nedlagt i 2007 som led i strukturreformen.