Rhizobium, (af gr. rhiza 'rod' og bios 'liv'), bakterieslægt, som omfatter former, der efter indtrængen i ærteblomsters rødder kan forårsage dannelsen af bakterieknolde, hvori bakterierne kan reducere frit kvælstof (N2) til ammoniak (NH3), dvs. udføre nitrogenfiksering. Under samlivet (symbiosen) tilføres bakterierne energi i form af kulhydrat fra planten, som selv modtager nitrogenforbindelser fra bakterierne. Rhizobium er 1,5-3 μm lange, gramnegative bakterier, som er almindelige i jord. Nitrogenfikserings-enzymerne dannes ud fra gener knyttet til et stort plasmid i bakterien, der først aktiveres, når symbiosen med planten er etableret.