Rewi Alley, 2.12.1897-27.12.1987, digter, oversætter og industriel igangsætter. Alley var født i New Zealand, men levede i Kina fra 1927 til sin død. Han var bl.a. en drivende kraft i Gung Ho-bevægelsen efter 1938 for oprettelsen af industrielle kooperativer i Kina. Alleys litterære produktion rummer især en lovprisning af den kinesiske revolutions resultater, men også oversættelser af klassisk kinesisk digtning indgår i hans virke.