Rerum novarum, (lat. 'de nye forhold'), pavelig rundskrivelse fra 1891; se katolsk sociallære.