Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis, bogværk, der blev udgivet 1894-1939 og indeholder en fortegnelse over danske breve fra middelalderen (1085-1513) med uddrag af teksten eller med henvisning til, hvor teksten findes trykt.