Rentokil Initial, britisk koncern inden for bl.a. skadedyrsbekæmpelse, træimprægnering, isolering, linnedvask og kontorrengøring. Den har rødder i den danske virksomhed Sophus Berendsen (grdl. 1854), der 1904 overtog rettighederne til rottegiften Ratin. I forbindelse med Rentokils overtagelse af selskabet BET 1996 reduceredes Sophus Berendsens ejerandel betydeligt.