Rennell Island, polynesisk koralø i Salomonøerne, nabo til Bellona; ca. 2500 indb. Øen er 80 km lang og 10 km bred og rummer en af Polynesiens få større søer, Lake Te-Nggano. Rennell ligger isoleret og rummer enestående natur og kultur med mange oprindelige træk bevaret. Den besøgtes af Galathea-ekspeditionen i 1951 og har også siden været genstand for dansk etnologisk, religionshistorisk og biologisk forskning.