René Thom, 2.9.1923-25.10.2002, fransk matematiker, professor ved Institut des hautes études scientifiques siden 1964. Thom gav adskillige banebrydende bidrag til algebraisk topologi og differentialtopologi og var bl.a. grundlæggeren af den såkaldte kobordismeteori til klassifikation af differentiable mangfoldigheder. For disse bidrag modtog han i 1958 Fields-medaljen. Med bogen Stabilité structurelle et morphogenèse (1972) grundlagde han katastrofeteorien, der med afsæt i topologien klassificerer forskellige typer singulariteter. De kan så fortolkes som bratte overgange ("katastrofer") mhp. at beskrive formdannelse i fysik, biologi og sprog. På denne baggrund udviklede Thom katastrofeteorien til en generel videnskabsfilosofi koncentreret om formbegrebet, således i Apologie du logos (1990).