Relativistic Heavy Ion Collider, RHIC, accelerator for tunge ioner ved Brookhaven National Laboratory på Long Island, N.Y., USA. Acceleratoren har to koncentriske ringe (3,8 km i omkreds), hvori ionerne styres af i alt 1740 superledende magneter. Ioner accelereret i hver sin ring bringes til at kollidere, hvorved der for guldioner ved starten i 1999 blev opnået en energi i sammenstødet på 19,7 TeV, den højeste energi, der er opnået i nogen accelerator.