Rektorkollegiet, organ bestående af rektorerne for de danske universiteter og andre højere uddannelsesinstitutioner med forskningsforpligtelse, oprettet i 1967.