Reinhold Niebuhr, 1892-1971, amerikansk teolog, fra 1928 professor ved Union Theological Seminary, New York. Både teologisk og politisk bidrog han til den offentlige debat og angreb den liberale fremskridtstro; navnlig bogen Moral Man and Immoral Society (1932) vakte opsigt ved at hævde, at enkeltmennesker kan handle moralsk, mens kollektiver ikke kan. Han tog tidligt til orde imod nazismen, som i hans perspektiv var en af mange former for menneskeligt hovmod, superbia, som til syvende og sidst bunder i angst. Niebuhrs "kristne realisme", også i det teologiske hovedværk The Nature and Destiny of Man (1941-43), er blevet taget til indtægt af liberale og socialister på den ene side og af neokonservative på den anden.