Reidar Sendemann, d. 1214, norsk stormand. Reidar var, da han i 1195 dukkede op i norsk historie, sendemand, dvs. udsending, for kejseren af Det Byzantinske Rige. For ham skulle han hverve krigsfolk, men kong Sverre ville ikke hjælpe og overlod til Reidar selv at skaffe tropper. Med dem drog han sydpå, men nåede kun til Skåne, hvor han sluttede sig til baglerne og blev en af lederne i oprøret mod Sverre. Det endte dog med, at han svor troskabsed til Sverre i 1201. Reidar var en anset baglerhøvding, blev ca. 1208 gift med Margret, datter af Magnus 5. Erlingsson, og tog med hende til Jerusalem og siden til Konstantinopel, hvor han genindtrådte i kejserens tjeneste.