Registertilsynet, organ, der tilså, at registerlovene blev overholdt. Efter 2000 afløst af Datatilsynet, der tilser, at Persondataloven bliver overholdt.