Reform Bill, tre love, vedtaget i det britiske parlament hhv. 1832, 1867 og 1884-85, der gjorde det britiske valgsystem mere demokratisk ved at give tætbefolkede byområder større vægt og ved at udvide kredsen af vælgere.