Redningsstien, sti på flere strækninger af Bornholms kyster. Den blev tidligere brugt af strandvagter og ved redningsaktioner i forbindelse med strandinger. Stien fører gennem smukke kystpartier og benyttes nu flere steder som rekreativ sti, eksempelvis på strækningen mellem Helligdomsklipperne og Gudhjem samt mellem Saltuna og Bølshavn med Randkløve Skår; her kaldes stien Cobrastien, og her er 47 ha af stien og dens nære opland fredet.