Redningsrådet, tidligere organ nedsat af Forsvarsministeren i henhold til Beredskabsloven med den opgave at rådgive ministeren i beredskabsspørgsmål. Rådet kunne desuden foretage prøvealarmeringer af de kommunale og statslige beredskaber for at kontrollere, at de overholdt udrykningstider og forskrifter for arbejde på brandstedet. Rådet blev nedlagt i 2005.